Vyčio takas

Kaip iš tikrųjų vadintas šis didžiausias Trečiojo Dvaro statinys? Nuo seniausiųjų laikų jis paminėtas visų tautų vienokiu ar kitokiu būdu (kaip gamtos, žmogaus ar kažkieno dvasinis kūrinys). Tikrai neverta lįsti į šį pavadinimų, paminėjimų knibždėlyną, užtenka mūsų kalbos įvardijimų: Septynių Kalnų Takas, Septynių Žirgų Takas, Septynių Karalių Takas, Septynių Žibintų Takas, Septynių Žvaigždžių Takas, Septynių Bažnyčių Takas, Grigo Takas, Grigo Ratų Takas, Grigo Raitų Takas, Grįžulo Ratų Takas, Grįžuolio Raitų Takas, Vyties Takas, Vyčių Takas, Baltojo Raitelio Takas, Baltojo Žirgo Takas, Amžinosios Ugnies Takas ir t. t. Pasirenkame vieną pavadinimą – tebūnie statinys įvardintas taip: Vyties Takas (Vyčio Takas). Vyties Taką sudaro septyni kalnai: Kaukakalnis reiškia juodbėrą žirgą ir karalių, šaukiantį gyvuosius ir mirusiuosius; Karkakalnis – tai baltas žirgas, nenugalimasis karalius; Kumetkalnis – sartas žirgas, negailestingasis karalius; Jaučiakalnis – palvas žirgas, ištvermingasis karalius; Širvkalnis – širmas žirgas, didžiosios aukos karalius; Jotkalnis  Balakalnis – šyvas žirgas, didžiosios galybės karalius. Keturi kalnai natūralūs, o trys– Karkakalnis, Jaučiakalnis ir Jotkalnis – supilti 2626 metais. Nuo šiauriausio Kaukakalnio iki piečiausio Širvkalnio yra 13 km, o nuo pastarojo iki Jotkalnio – 8 km. Visi kalnai sujungti šventtakiais tokia eile:Kaukakalnis– Karkakalnis – Kumetkalnis– Jaučiakalnis – Širvkalnis– Jotkalnis – Balakalnis– Jaučiakalnis. Šventtakiai eina ne tiesiomis linijomis, bet kalneliais, kalvomis, aplenkdami pelkes, ežerus. Tai reiškia, kad šventtakiais vaikščiojo irgi tik viena kryptimi („judėjimas vienos krypties”). Kai kurie šventtakiai šakojasi. Nuo Kaukakalnio šventtakis eina į Marijampolę, Daukšius ir Igliauką. Nuo Širvkalnio – Jaučiakalnio, ties Zanilos upeliu, šventtakis šakojasi į karaliaus krikštyklą ir Karalkrėslio kalną. Nuo Jotkalnio – Kunigo Dvaro atšaka eina į Vyžių Tako sankryžą – į Vygrelius. Prie kiekvieno kalno yra po žinyčią ir po kelias maldyklas. Bažnyčių ir šventyklų nerasta. Vyties Taku eita neatsižvelgiant į metų laiką, dienų ir lankytojų skaičių, tikslą ir intenciją. Vyties Taku ėjo krivaičiai, kunigaikščiai, karalius, vienuoliai, kriviai, kunigas ir, kad ir keistai atrodytų, rinktinių vyčiai. Vyties Takas prasidėdavo prie Kaukakalnio: visi, kurie eidavo, pirmiausiai perbrisdavo Brideikio upelio brastą, toliau traukdavo į žinyčią ir maldyklas ir taip lankydavo kiekvieną kalną.Septyni kalnai išdėstyti kaip ir Grįžulo Ratų žvaigždyno septynios žvaigždėsPagal baltų senąją žodžių darybą, du sąryšingi skirtingų pasaulių reiškiniai išreiškiami vienu žodžiu; tik viename pasaulyje žodis tariamas (skaitomas) iš vienos pusės, o kitame – iš kitos. Kartais nesupranti žodžio bendrinės reikšmės, jį perskaitai iš kitos pusės, ir viskas paaiškėja. Atrodo, kad daugeliui nesuprantamas žodis „grįžulas”. Pabandome „grįž” skaityti antraip: „žirg”. Senovinė Grįžulo Raitų reikšmė: „žirgo guolio (lopšio, lizdo) raiteliai”, „raitija, einanti iš žirgo lopšio”, „vyčiai iš žirgo lopšio (tėviškės)”. Žodis „ratas“ – „vežimas ar jo dalis, riedanti žemės paviršiumi”, o „raitas“ – „karys, jojantis žirgu”. Mes niekada nevartojome kovos vežimų, o tik jojimui žirgą, nes kovos vežime jau ne žirgas, o arklys. Taigi žirgas be raito – vyčio yra ne žirgas, taip ir vytis be žirgo – ne vytis. Dabar jau suprantama, kad Vyties (Vyčio) Taku keliaudavo ir vyčiai. Verta palyginti Vyžių Taką ir Vyties Taką. Vyžių Takas – pirmasis seniausias dvasinis statinys, skirtas dviem gentims, kurios yra Tautos dvasinė uola ir ašis. Vyžių Takas yra draudžiamos Širvintos Girios sargybinis, saugojantis didžiąją nežinią – ateitį. Nesuklysime sakydami, kad dauguma Tautos piliečių, o gal ir visi, nežinojo tos Girios ateities. Vyties Takas (jis 2600 metų jaunesnis už Vyžių Taką) pastatomas kartu su Širvintos Giria – abu Takai susiję vienas su kitu. Vyties Taku eina visų genčių aukotojai – krivaičiai, kunigaikščiai, karalius, vienuoliai, kriviai ir kunigas, net neaukotojai (vienuoliai – vyčiai). Vyžių Tako ženklas yra Dievo Trejybė – trys stulpai, o Vyties Tako ženklas yra Dievo Sūnus – žirgas, raitelis ir kalavijas (žodis). Manoma, kad Vyties ženklas atsirado, kai buvo pastatytas Vyties Takas – mums atėjus prie Baltijos jūros.