Ženklai
                                                                           Mažasis Pasakų Sūduvos herbas


Didysis pasakų Sūduvos herbas                 Reikšmės ženklas.   
 Kiekvienas ženklas turi reikšmės ženklą: tai jo galimybių santykis su savimi ir kitais ženklais. Žinojimo ženklas. Reikšmės ženklas pagimdo žinojimo ženklą. Kuo mes daugiau pažįstame ženklo reikšmių, tuo mūsų žinojimas didėja. Tikėjimo ženklas. Žinojimo (regėjimo, girdėjimo, lytėjimo ir t.t.) ženklas pagimdo tikėjimo ženklą. Kai žinojimas tampa nepajudinamas, jis tampa tikėjimo ženklu - kryptinga jėga. Tikėjimo ženklas yra žmogaus galybė. Įstatymo ženklas. Tikėjimo ženklas pagimdo Įstatymo ženklą. Kai žmogus įsitikina, tikėjimo ženklas tampa įstatymu. Bendravimo ženklas. Įstatymo ženklas pagimdo bendravimo ženklą. Visur yra įstatymas, todėl visi ženklai veikia vienas kitą, "bendrauja". Svarbiausias mūsų bendravimo ženklas yra kalba.Vertinimo ženklas. Vertinimo ženklą kiekvienas žmogus įgyja su savo prasidėjimu, motinos įsčiose: gerai arba blogai. Visi ženklai savo prigimtimi nei geri, nei blogi, bet žmogus savo santykį su kitu ženklu visada vertina. Pvz.: ugnis gera, kai prie laužo šildomės rankas, ir ugnis bloga, kai dega namai. Pastaba. Senuose tekstuose vertinimo ženklas yra įvardintas pažinimu, ir jo ženklas obuolys. Ženklo prasmė. Ženklo stengimasis dalytis į naujus ženklus ir ženklų stengimasis jungtis į vieną ženklą yra ženklo prasmė.