LEIDINIAI

       
                                                          TEKSTŲ ARCHEOLOGIJA

     Turime skaitomų, tačiau daug- mažai ar visiškai neperskaitytų tekstų. Tam tikrais 
 požiūriais tebėra neperskaitytas didžiausias mūsų tautos palikimas- daugybė tautosakos  tomų.
                                                                                                                                              

   Tikriausiai skaitytojui kils neaiškumų, abejonių ar keblumų, bet dėl to nereikėtų jaudintis.   Tik pataisykite,(pakeiskite) savo tausosakos pažinimo bėgius, ir Jūsų traukinys galės važinėti po visą Europą,bei ir po pasaulį.
                                                                                                                                                                       

         

                      MAŽasis Trupinys pdf.
    

                                               INSTRUKCIJA KAIP NAUDOTIS KNYGA        Ši Mažojo Trupinio knyga turi dvi paskirtis:
 1.  informacinę, pažintinę, kultūrinę, tautinę, dvasinę,
 1.  veikia kaip BAŽNYČIA (atitinka tiek senojo tikėjimo, tiek dabartinio tikėjimo bažnyčios   sampratą).


             KAIP NAUDOTIS NEŠIOJAMA DIEVO TREJYBĖS BAŽNYČIA:

 • Padėti Dievo Trejybės nešiojamą bažnyčią ant žemės.
 •  Vardan Dievo Tėvo, Sūnaus ir Šv. Dvasios. Per Amžius.
 •  Viešpatie Dieve Dievo Trejybės vardu atidaryk šią nešiojamą Dievo Trejybės bažnyčią  tol, kol ( atgailausiu; pagarbinsiu Dievo Trejybę arba aukosiu auką).
 •  (pasveikinimas) Garbė Dievui Tėvui, Sūnui ir Šv. Dvasiai. Per Amžius
 • (pasisakymas) Viešpatie Dieve atėjau, kad per (savo atgailą, Dievo pagarbinimą  – padėtum, suteiktum, parodytum, pagelbėtum, suteiktum savo dvasią) nurodyti ko  reikia.
 •  (gailestis) Viešpatie pasigailėk manęs nusidėjėlio (-ės) (3 kartus) ir atskirk nuo manęs visas klaidingas dvasias, kurias pagimdžiau ir jas sunaikink. Meldžiu Dievo Sūnų, Dievo Žodį, pasaulio nuodėmių naikintoją.
 • (pagarbinimas) Garbė Dievui Tėvui, Sūnui ir Šv. Dvasiai. Per Amžius. (delnai sudėti).
 •  Viešpatie Dieve tikiu, kad Tave pagarbinau, išaukštinau ir pašlovinau. Tikiu Viešpatie Dieve  Tu Esantysis, Aukščiausiasis, Švenčiausiasis, Amžinasis, Kūrėjas ir Visagalis. Tikiu – Tu manęs pasigailėjai, atskyrei nuo manęs visas mano klaidingas dvasias ir jas sunaikinai.Tikiu, kad Tu (įvykdei, suteikei – pakartoti pradžios prašymą pažodžiui).
 •  Viešpatie Dieve dėkoju už viską, ką suteikei man, mano Tautos ir pasaulio vaikams.
 •  Dėkoju už ( pakartoti prašymo tekstą).
 •  Garbė Dievui Tėvui, Sūnui ir Šv. Dvasiai – Dievo Trejybei – Vienam Dievui Per Amžius.
 •  Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šv. Dvasios Per Amžius.                               Knygos pristatymas Vilniuje.  

     

..........................................................................................
   
      

         
Šios knygos tikslas yra pažintinis- informacinis,
bet ne tiriamasis. Tai santrauka, kurios apimtis
240  spaudos  lankų,  liečiančių  tautų  istorijas,
papročius,    tiksliuosius    mokslus    teologijas,
tautosakas,   kalbas,   ir   svarbiausia,    žodį.  

 Alytus 1993 m.    


      

                                                           TAUTOSAKA- išminties lobynas, visų mokslų motina.
                                                                                        Marijampolė 2000 m.   

    

     Knygos " Baltasis žodis" papildymas

   
                                                                     Knygos " Baltasis žodis" papildymas
                            Alytus 1993 m.                                       
         
                              

                          2005 - 2006 metų ekspedicijos tyrinėjimų medžiaga
                    
         Garnio vaikai pdf.
                                     


                                           

  

Marijampolė 2002 m

Senieji vyžiai ir jų paminklai pdf.